Образ реальних персонажів і образ автора мемуарів як синкретичне явище

  • Людмила Джигун Хмельницький національний університет
Ключові слова: автор, мемуари, поетика, жанр, стиль, структура, авторська суб’єктивність

Анотація

У статті доведено, що авторська суб’єктивність організує твір, породжує його художню цілісність і має різні форми. Спрямованість мислення Д.Гуменної, О. Ізарського, Ю. Шевельова, С. Риндика на той чи інший предмет, дію, явище виформовується в думку, яка зафіксована на папері і є результатом інтенційної комунікації у формі монологу, я-висловлювань. У такий спосіб особисте ставлення до предмета зображення, втілено в мовній структурі твору, є образом автора, його певної світоглядної позиції. Узагальнено загальнотеоретичні проблеми поетики автобіографізму мемуарного жанру, зокрема щоденника, мета якого має перспективу оприлюднення, а відтак втрачає такі ознаки, як таємничість, приватність, інтимність. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Джигун, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки

Посилання

Андрусів С. Післямова. Палій Л. Дитинство, заметене часом. Спогади. Київ: Ярославів Вал, 2006. 92 с.

Бонецкая Н. «Образ автора» как эстетическая категория. Контекст-1985. Лит.-крит. исследования. Москва: Наука, 1986. С. 241–269.

Виноградов В. О теории художественной речи. Москва: Высшая школа, 1971. 240 с.

Виноградов В. О языке художественной прозы. Москва: Наука, 1980. 360 с.

Гай-Головко Олекса. Поєдинок з дияволом. URL: http://kodyma.od.ua/articles.php?article_id=108 (дата звернення: 22.11.2017).

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. Київ: Либідь, 2001. 488 с.

Дивнич Ю. На іспиті Великої Революції 1917/18 – 1948 / Юр[ій] Дивнич. [Новий Ульм]: Україна, 1949. 69 с.

Журба Г. Мандрувати приємно самій [вірш]. Наше життя. 1952. Ч. 9. С.2.

Лежен Ф.В защиту автобиографии. Иностранная литература. 2000. № 4. С. 110–122.

Листи Л. Палій. Зберігаються в родинному архіві В. Мацька.

Лотман Ю. Текст у тексті. Л. В. Завгородня. Текстознавство: навчально-методичні рекомендації до курсу. Черкаси: Брама-Україна, 2009. С. 63–77.

Риндик С. Спогад про О. Вишню. Нові дні. 1957. № 94 (листопад). С. 9–10.

Старенький Ігор. Кам’янецькі стежки Остапа Вишні. URL: http://klyuch.com.ua/m/articles/history/kamyanetski-stezhky-ostapa-vyshni/ (дата звернення: 26.01.2018).

Черкашина Т. Ю. Формування жанрів спогадової літератури. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. Вип. 4.11 (90). С. 302–306.

Щоденники Докії Гуменної. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. Ф. 234. Оп. 11. 112 арк.

Опубліковано
2018-03-14
Розділ
Літературознавство