Взаємодія ліричного та орнаментального стилю у спогадовій літературі письменників української діаспори

  • Людмила Джигун Хмельницький національний університет
Ключові слова: орнаментальна проза, ліризація оповіді, стиль, его-текст, наративна структур, метажанр

Анотація

Стаття репрезентує специфіку моделювання письменниками  взаємодію ліричного та орнаментального стилю у спогадовій літературі письменників української діаспори . Доведено, що орнаменталізм виявляє себе вишуканістю висловів, багатством метафор і порівнянь, асоціативністю думок, образів, інших художніх засобів зображення. Характерна відмова від сюжетної дії – ознака орнаментальної мемуарної прози, обірвана фраза, речення оповіді компенсується поступовими роздумами автора. Зчаста автори вдаються до контрастності, протиріччя онтологічного, майстерно змодельованих життєвих ситуацій. Поетика контрастності довкілля, світу і людини в ньому досягається із допомогою художніх поетичних образів, подій, документальних фактів. Виявлено, що орнаменталізм  – стильова характеристика,  особливість ліричної мемуарної прози, в якій яскравими фарбами виступає експресія спогадів, що є основою й стильовою окрасою творчості діаспорних літераторів. Ліричний стиль виражений у кольорах, звуках, запахах, зображенні тактильної  словесної моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Джигун, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки

Посилання

Богацький П. Архіви / зібрав. Левко Богацький. Sydney : б.в., 2003. 432 с.

Гай-Головко Олекса. Поєдинок з дияволом. URL : http://kodyma.od.ua/articles.php?article_id=108

Гай-Головко О. Смертельною дорогою. Т.2. Вінніпег: Видавнича спілка «Тризуб», 1983. 205 с.

Дужик Н.С. Повтор як стилетворчий засіб орнаментальної прози (на матеріалі повісті М. Хвильового «Санаторійна зона»). Мовознавство. 1994. № 4-5. С. 57-61.

Ємець П. Дорогою терпіння: від Сибіру до Каліфорнії. Торонто: Видавництво журналу «Всесміх», 1998. 202 с.

Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas? / повість, роман, новели, оповідання, спогади. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2007. 672 с.

Ладиняк Н. Б. Повтор як домінувальний образний засіб орнаментальної прози Аркадія Любченка. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 29 (1). Кам'янець-Подільський, 2012 . С. 44-46.

Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько. О. М. Стилістика української мови: [підручник]. Київ: Вища школа, 2003. 462 с.

Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: СИэНТО, 1993. 192 с.

Lejeune P. L’autobiographie en France. Paris : Armand Colin, 1971. 270 p.

Опубліковано
2019-04-03
Розділ
Літературознавство