Мемуарна література як джерело вивчення біографії українських еміграційних письменників

  • Людмила Джигун Хмельницький національний університет
Ключові слова: мемуари, біограф, літературна спадщина, наратор, некролог, жанр, образно-тропеїчні засоби

Анотація

У статті проаналізовано спогадову діаспорну літературу, яка відтворює органічну єдність людини зі світом, оточенням і дає відповідь на ті питання, які мало вивчені, незадокументовані. Доведено, що літературний некролог стилістичними засобами розкриває образ наратора. Автор описує відомі і малодосліджені сторінки біографії письменника, який відійшов у засвіти, аналізує його літературну спадщину, занурюється у творчу лабораторію, закцентовує на вагомих і менш вагомих творах. Біограф оприявнює суб’єктивну точку зору щодо діяльності літератора відповідно до власного життєвого ритму, досвіду, світорозуміння, схопленого важливого моменту з життя письменника, про якого пише некролог.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Джигун, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та педагогіки

Посилання

Дорошенко Володимир. Про письменника, громадянина, друга // Слово: Збірник українських письменників ч. 1. Нью-Йорк, 1962. С.315-317.

Дражевська Любов. Померла Ізидора Косач-Борисова, сестра Лесі Українки // Свобода. 1980, 15 квітня. С.1

Залізняк О. Померла Анна Совачева [Текст] // Жіночий світ (Вінніпег). 1954. Ч. 7-8 (55-56) «липень–серпень». С.9.

Іщук Надя. Із моїх спогадів // Наше життя. 1954. Ч.9. С.6.

Павликовська І. Відвідини українців в Європі // Свобода. 1954, 10 лютого. С.3.

Пазуняк Н. Думки над могилою Варвари Шевельової // Наше життя. 1954. Ч.7. С.10.

Померла Анна Совачева // Свобода. 1954, 24 липня. С.1.

Посмертна згадка // Наше життя. 1976. №4. С.20.

Рарицький О. Партитури тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників) : [моногр.] / Олег Рарицький. К. : Смолоскип, 2016. 488 с.

Ревуцький Валеріан. Віра Левицька: життя і сцена. Торонто; Нью-Йорк: Об’єднання українських письменників «Слово», 1998. 269 с.

Совачева Ганна. Крізь пориви життя // Наше життя. 1958. Ч.3. С.32; Ч.4. С.32; Ч.5. С.31-32; Ч.6. С.30.

Телия В. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М. : Наука, 1986. 141 с.

Фролова К.П. Епітет // Українська літературна енциклопедія. К. : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. Т. 2 : Д-К. 576 с.

Bruner Jerom. (1987). Life as Narrative // Social Research, 54 (1), р. 11–32.

Lakoff George, Johnson Mark. Metaphors we live by. London : the University of Chicago Press, 2003. 277 p.

Опубліковано
2017-10-18
Розділ
Літературознавство