Жанр літературного травелогу в структурі мемуарів українських еміграційних письменників

  • Людмила Джигун Хмельницький національний університет
Ключові слова: автор, мемуарист, травелог, нефікційна література, час, простір, екзистенція

Анотація

Доведено, що і травелог, й автобіографічний роман поєднані авторським Я у пізнанні оточення – Іншого, одначе травелог від роману (поеми) різниться тим, що оповідь розпочинається не від народження, дитячих літ наратора, а від початку подорожі суб’єкта, й виклад матеріалу досить таки довільний, він неодмінно завершується поверненням оповідача додому під враженнями від побаченого в процесі мандрів. З’ясовано, що письменник-мандрівник спирається на свої подорожні нотатки, позаяк центральний принцип травелогу – це збір цікавої інформації під час перебування в чужій країні. Визначено типологію та елементи травелогу, зокрема, свій національний колорит за допомогою чужого наративу у порівняльному полі, а також – чужий національний простір, сприйнятий внутрішнім світом оповідача. У травелозі неодмінно присутнє авторське «Я», через нього постає біографічна панорама. Розкрито, що в складових літературного травелогу присутній квест, який додає інтриги, пригодницьких фрагментів, де автор є головним гравцем передачі читачам особисто спостереженої історії, його взаємодії з ландшафтом, як і те, що складовою травелогу є висока ступінь деталізації та достовірності передачі інформації реципієнтам.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Джигун, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології та педагогіки

Посилання

Абрамович С. Подорож / Семен Абрамович [Електронний ресурс] // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=17375

Андрусів С. Післямова / Стефанія Андрусів // Палій Л. Дитинство, заметене часом. Спогади / Ліда Палій. − К. : Ярославів Вал, 2006. − 92 с.

Андрусів С. Післямова / Стефанія Андрусів // Палій Л. Стороною йшла гроза / Ліда Палій. − К. : Ярославів Вал, 2008. − С. 120-130.

Білецька Н. Жанр тревелогу на українському книжковому ринку / Наталія Білецька // Коло. – 2013. – № 5. – С. 41–44.

Богуславець Л. Від Находки до Чернівців : враження з подорожі / Леся Богуславець. – Мельборн : Байда, 1988. – 190 с.

Бондарева А. Литература скитаний [Електронний ресурс] / Алёна Бондарева // Октябрь. – 2012. – No7. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/october/2012/7/bo18.html

Гуминский В. Путешествие / В.М. Гуминский // Литературный энциклопедический словаръ. – М .: Сов. энциклопедия, 1987. – С.314-315.

Дідух-Романенко С. Подорожні нотатки: визначення, особливості, еволюція жанру / Світлана Дідух-Романенко // Коло. – 2013. – № 5. – С. 23–25.

Калинюшко О. Жанрові модифікації травелогу в романі Ольги Токарчук «Бігуни» / О. А. Калинюшко // Молодий вчений. – 2014. –№ 6 (09), червень. – С. 88- 92.

Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман ; [переклали зі словац. Ольга і Григорій Булахи; впорядкув. й приміт. М. Неврлого; вступ. сл. П. Мовчана й І. Дзюби]. – 2-ге вид, допов. – К. : ВЦ «Просвіта», 2010. – 242 с., [1] арк. портр., XVI с. ілюстр. – Резюме: словац., фр., англ., ісп.

Куліш П. Щоденник / П. О. Куліш [АН України. Ін-т укр. Археографії ; ЦНБ ім. В.І.Вернадського та ін..; упорядн. тексту, примітки С.М.Кіржаєв; відп. ред. В.С. Шандра]. – К.: Наукова думка, 1993. – 87 с.

Куцюк-Кочинський К. Довге блукання Одіссея [фантастична поема у вісімнадцяти піснях із прологом] / Кирило Куцюк-Кочинський. – Бухарест; Нью-Йорк, 1988. – 102 с.

Лежен Ф. В защиту автобиографии / Филипп Лежен // Иностранная литература. – 2000. – №4. – С. 110−122.

Палій Л. Шляхами Середньої Азії (записки з подорожі в Китайський Казахстан) / Ліда Палій // Сучасність.– 1985. – Ч. 7-8. – С. 10-30.

Палій Л. Стороною йшла гроза / Ліда Палій. − К. : Ярославів Вал, 2008. − 132 с.

Тимощук І. Лелеки в чужині : спогади емігранта [Текст] / І. Д. Тимощук. – Хмельницький : В-ць Стасюк Л.С., 2014. – 80 с.

Харченко А. Щоденник В’ячеслава Медведя в силовому полі українського модернізму / Анна Харченко // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 44–48.

Храплива-Щур Л. Дитинство – іншими очима / Леся Храплива-Щур // Свобода. – 2009, 23 жовтня. – С.20.

Опубліковано
2017-04-07
Розділ
Літературознавство