Formation of the System of Volunteer Activities of Students in Professional Development of a Pedagogue

  • Inna Yashchuk Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: professional training, competence, volunteering activity, students youth

Abstract

The article deals with volunteering activity of students of the faculty of primary education and philology of Khmel’nyts’kyi Humanitarian-Pedagogical Academy in the context of formation of professional establishment of the future teacher.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inna Yashchuk, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Elementary Education and Philology

References

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

Державна молодіжна політика в Україні: слов. термінів нормат.-правових актів / [автор-упорядник Бородін Є. І.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2002. – С. 299–337.

Закон України „Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

Іванченко А. В. Соціально-педагогічна підготовка вчителя / А. В. Іванченко, А. А. Сбруєва. – Житомир : ЖДПУ, 2000. – 112 с.

Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня. – С. 3–4.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті: затверджено указом Президента України від 17 квітня 2002р. №347 // Освіта. – 2002. – 24 квітня-1 травня. – С. 2.

Троцко Г. В. Шляхи поліпшення підготовки студентів педагогічних вузів до виховної роботи в школі / Г. В. Троцко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. – Х., 1998. – Вип. 7. – С. 21–26.

Ящук І. П. Збираймо добро по намистині: результати та проекти волонтерської діяльності студентів 2009-2011рр. / Ящук І. П., Філінюк В. А., Дронюк М. В. – Хмельницький, 2011. – 56 с.

Published
2012-03-04
How to Cite
Yashchuk, I. (2012). Formation of the System of Volunteer Activities of Students in Professional Development of a Pedagogue. Pedagogical Discourse, (11), 377-380. Retrieved from http://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/915