Головний редактор

Шоробура І.М., заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна. orcid.org/0000-0003-3728-7968

Заступник головного редактора

Галус О.М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна. orcid.org/0000-0002-1894-3141

Відповідальний редактор

Крищук Б.С., кандидат педагогічних наук, доцент, начальник наукового відділу, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м.Хмельницький, Україна. orcid.org/0000-0002-9999-5356

ЧЛЕН? РЕДАКЦІЙНОЇ РАД?:

Топузов О.М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Українаorcid.org/0000-0001-7890-5959

Савченко О.Я. –  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна;

Беднарек Й. –  доктор хабілітований, професор звичайний, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, м.Варшава, Польща;

Бібік Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна;

Вашуленко М.С. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна;

Євтух М.Б. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення вищої школи НАПН України, м. Київ, Україна;

Бурда М.І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний вчений секретар НАПН України, м. Київ, Україна;

Березівська Л.Д. – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського НАПН України, м.Київ, Українаorcid.org/0000-0002-5068-5234

Берека В.Є. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький, Україна

Блощинський І.Г. – доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри перекладу Національної академії Державної прикордонної служби України iмені Богдана Хмельницького, м.Хмельницький, Українаorcid 0000-0003-1925-9621, Researcher ID I-1235-2018Google Scholar.

Васьківська Г.О.  – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна;

Гупан Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна;

Дічек Н.П. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна;

Калашнікова С.А. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту вищої освіти НАПН України, м. Київ, Українаorcid.org/0000-0002-3836-1915

Кліпа О. – доктор філософії, професор, декан факультету виховних наук Сучавського університету імені Штефана чел Маре, м.Сучава, Румунія;

Кокєль А. – доктор наук гуманістичних, Вища школа гуманістична Товариства світового знання в Щеціні, м.Щецін, Польща;

Мацько В.П. – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна;

Пустовіт Г.П. – доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, м. Київ, Українаorcid.org/0000-0001-7754-0249

Руснак І.С. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна.;

Самборський С.С. – доктор психологічних наук, професор, Університет штату Каліфорнія, м.Сакраменто, США;

Тордік Ю. – доктор  філософії, професор Інституту імені Яноша Кодолані, м.Секешфегервар, Угорщина;

Ющак К. – доктор наук гуманістичних, Академія Поморська в Слупську, м.Слупськ, Польща;

Ящук І.П. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, м. Хмельницький, Україна.