ISSN 2309-9127; eISSN 2313-8769

Видається з 2007 р.

Проблематика: У «Педагогічному дискурсі» публікуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання і профорієнтації учнів у закладах освіти та позашкільних установах, теорії та методики управління освітою, професійного становлення студентів, педагогічної практики, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, неперервної педагогічної освіти тощо. Цілі та проблематика.

Засновники: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Видавець: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Періодичність: два рази на рік

Мови видання: українська, англійська, польська, російська (змішаними мовами).

Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №20734-10534 ПР від 30.04.2014 р.).

Головний редактор: Шоробура Інна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (вул. Проскурівського підпілля, 139, Хмельницький, 29013, Україна, orcid.org/0000-0003-3728-7968, e-mail: shorobura@gmail.com, тел. : +380-382-79-53-55).

Заступник головного редактора: Галус Олександр, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (вул. Проскурівського підпілля, 139, Хмельницький, 29013, Україна, orcid.org/0000-0002-1894-3141, e-mail: aleks.halus@ukr.net, тел. : +380-382-79-59-45).

Відповідальний редактор: Крищук Богдан, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник наукового відділу, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (вул.Проскурівського підпілля, 139, Хмельницький, 29013, Україна, orcid.org/0000-0002-9999-5356, e-mail: kryshchuk84@gmail.com, тел. : +38-067-914-74-98).

До редакційної колегії входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (5 дійсних членів (академіків) Національної академії педагогічних наук України; 2 члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, 24 доктори наук з України, Польщі, США, Румунії та Угорщини).

Категорії читачів: науковці, вчителі, викладачі, керівники освіти, які публікують оригінальні наукові та професійні статті. Інструкції для авторів.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), відповідно до якої автор: дозволяє поширювати – копіювати, передавати свій твір, змінювати – переробляти, розвивати твір; автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial); слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution); змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).

Політика відкритого доступу: збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» дотримується політики відкритого доступу open access до змісту статей на принципі, згідно з яким дослідження, що вільно доступні для громадськості, сприяють більш глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» представлено на офіційному веб-сайті в розділі «Архів».

Редакційна колегія збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» вжила заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing. Детальніше див. Publication Ethics and Requirements to Prevent Abuse of Publications. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №261 від 6 березня 2015 р. збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» було включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у галузі «Педагогічні науки». 

Усі повнотекстові варіанти статей збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» представлено на офіційному веб-сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» індексується міжнародною наукометричною базою «Index Copernicus» ICV 2014:47.40; ICV 2015:52.89; ICV 2016:51.65

Поштова адреса редакційної колегії

Україна, 29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, науковий відділ.

Відповідальний редактор: Крищук Богдан, кандидат педагогічних наук, доцент

e-mail: kgpa_nauka@ukr.net

тел.: +38-067-914-74-98