Цілі та проблематика

Програмні цілі збірника наукових праць «Педагогічний дискурс»: публікація оригінальних рецензованих статей теоретичного та (або) експериментального характеру з актуальних проблем освіти, ознайомлення читачів з досягненнями української та світової педагогічної науки.

Проблематика:

Публікація результатів досліджень актуальних теоретичних і прикладних проблем освіти та педагогіки.

Рецензії на монографії, підручники, посібники тощо.

Політика розділів:

  1. Загальна педагогіка та історія педагогіки (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  2. Теорія та методика навчання (з галузей знань) (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  3. Корекційна педагогіка (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  4. Теорія і методика професійної освіти (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  5. Соціальна педагогіка (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  6. Теорія і методика управління освітою (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  7. Теорія і методика виховання (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  8. Дошкільна педагогіка (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  9. Теорія навчання (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (приймає рукописи, індексується, рецензується).