Sociocultural Competence of Schoolchildren: to the Problem of Use of Means of its Realization at the Lessons of Ukrainian

  • Halyna Koryts’ka Municipal Institution "Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Teacher Education" of Zaporizhzhya Regional Council
Keywords: sociocultural competence, sociocultural model of education, sociocultural content line, sociocultural principle, sociocultural society

Abstract

The growing of the role of sociocultural competence of students at the modern development stage of education has been grounded in the article. The means of its implementation at the Ukrainian language lessons has been considered.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Halyna Koryts’ka, Municipal Institution "Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Teacher Education" of Zaporizhzhya Regional Council

Associate Professor of the Department of Philosophy and Humanities, Head of the Laboratory "Ways of Forming the Professional Competence of the Teacher-Dictionary in the Teaching of Philological Disciplines", Candidate of Philology, Associate Professor

References

Андрущенко В. Науково-педагогічні пошуки молодих / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2002. – № 4. – С. 5–7.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 141 с.

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / [пер. з рос. Ю. Г. Буряка ; передм. В. О. Шевчука / Георгій Булашев. – К. : Фірма «Довіра», 1993. – 414 с.

Державний стандарт базової і повної середньої освіти / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua.

Корицька Г. Р. Збірник диктантів з української мови. 5-11 класи / Галина Корицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 208 с.

Корицька Г. Р. Збірник переказів з української мови. 5-9 клас / Галина Корицька. – Запоріжжя : Просвіта, 2011. – 194 с.

Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / Володимир Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 174 с.

Сірополко Ст. Історія освіти на Україні / Степан Сірополко. – Львів, 1937. – 194 с.

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – Українська філологія. Профільний рівень / укладачі : Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – К. : Грамота, 2011.

Ушинський К. Про народність у громадському розвитку // Вибр. твори: У 2 т. / Костянтин Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1. – С. 43–120.

Ярмолюк А. Реалізація соціокультурної змістової лінії в контексті міжпредметної інтеграції / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.didactis.ucoz.ua.

Published
2012-10-01
How to Cite
Koryts’ka, H. (2012). Sociocultural Competence of Schoolchildren: to the Problem of Use of Means of its Realization at the Lessons of Ukrainian. Pedagogical Discourse, (13), 157-160. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1001