Empathy among the members of isolated culture

  • Agnieszka Lewicka-Zelent Maria Curie-Skłodowska University, Department of Rehabilitation Pedagogy
  • K. Korona Maria Curie-Skłodowska University, Department of Rehabilitation Pedagogy
Keywords: prison subculture, empathy

Abstract

This article presents a look at the resocialization, as a cultural offer, which were presented for imprisoned persons. Perceiving the phenomenon of the prison subculture, as a threat to the future readaptation, a program with using elements of drama was suggested and presented whether and what scope he can contribute to the increase in the level of empathy in.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Agnieszka Lewicka-Zelent, Maria Curie-Skłodowska University, Department of Rehabilitation Pedagogy

PhD

K. Korona, Maria Curie-Skłodowska University, Department of Rehabilitation Pedagogy

magister

References

Bałandynowicz A., 2010, Dehumanizacja kary pozbawienia wolności, w: S. Przybyliński (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Edukacyjne «Akapit», s.16, za: L. Lernell, Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i kary, 1967, Warszawa.

Bartkowicz Z., 1996, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Wyd. UMCS, Lublin.

Blackburn P., Coid J., 1998, Psychopathy and the dimensions of personality dis order and violent offenders’, ,,Personality and Individual Differences», vol. 25.

Ciosek M., 2008, Resocjalizacja w zakładach karnych, w: J. M. Stanik, B. Urban, «Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna», tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Pedagogium, Warszawa.

Czapów Cz., Jedlewski St., 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa.

Davis M. H., 1999, Empatia o umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk.

Kaczmarek M., 2010, Zakład karny jako system społeczny, Warszawa.

Karwowski K., 2006, Jedność w różnorodności, Edukacja i Dialog, nr 177/2006.

Konopczyński M., 2009, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Pedagogium, Warszawa.

Lewicka A., 2006, Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej, Wyd. UMCS, Lublin.

Machel H., 2001, Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, WUG, Gdańsk.

Pospisyl K., 1992, Psychopatia, PWN, Warszawa.

Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, OW»Impuls», Kraków.

Sitarczyk M., 2004, Nieletni sprawcy przestępstw. Sylwetki psychologiczne, Wyd. UMCS Lublin.

Szymanowska A., 2006, Czynniki sprzyjające i utrudniające readaptację społeczną recydywistów, w: Machel H. (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce- w poszukiwaniu skuteczności, WUG, Gdańsk.

Węgliński A., 1983, Poziom empatii a zachowanie nieletnich w zakładzie poprawczym, «Psychologia Wychowawcza», nr 3.

Wilczek-Rużyczka E., 2002, EEmpatia i jej rozwój u osób pomagających, Wyd. UJ, Kraków.

Published
2012-09-11
How to Cite
Lewicka-Zelent, A., & Korona, K. (2012). Empathy among the members of isolated culture. Pedagogical Discourse, (13), 177-181. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/1007