Diagnostic Methods on the Study of Children at the School Preparation Stage in Poland

Keywords: pre-school education, preparation for school, pedagogical diagnosis of school readiness, diagnostic methods

Abstract

The current focus of the European educational strategy on the obligation to involve children in pre-primary education actualizes the problem of preparing the child for school and the pre-school education functioning, modernizes and updates the content and technology of pedagogical activity at this stage. As a result of educational reforms in Poland, mandatory pre-school training for children has become compulsory. Pedagogical diagnostics is the essence of this stage where it is not a psychologist but a preschool institution teacher, in the context of daily pedagogical interaction with children, implements a systematic observation and interprets children's achievements in relation to the school maturity criteria. The studied materials show that special diagnostic techniques, tools and clear procedural instructions for teachers were created for this purpose. On the basis of a retrospective analysis, the evolutionary development in the field of Polish pedagogy the problem of diagnosing children's readiness for school education is highlighted. Diagnostic methods are systematized according to chronological principle, their content and procedural aspects are characterized. It is grounded that, as a result of diagnostic techniques mastering, tools knowledge and ability to perform diagnostic procedures, the teacher is able to determine the degree of mental and social development of the child, which contributes to the school tasks, as well as the factors that determine this development. The teacher creates a comprehensive profile of the child in terms of his/her knowledge and competences, and on that basis develops a strategy of pedagogical influence and interaction with the child at the beginning of school.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Khrystyna Mykyteychuk, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Assistant of the Department of Pedagogy and Psychology of Preschool Education

Valentyna Zvozdetska, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Assistant of the Department of Pedagogy and Social Work, Candidate of Pedagogical Sciences

References

Adamek, I. (2001). Teoriya i praktyka pidhotovky ditei do shkoly v umovakh rozvytku polskoho doshkillia (druha polovyna XIX viku – 1918 r.) [The Theory and Practise of School Preparation of Children in the Conditions of the Development of the Polish Preschool (second half of XIX – 1918)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Valoshek, D. (1999). Formirovanie gotovnosti detej k shkol’nomu obucheniyu v Respublike Pol’sha [The Children’s Readiness Formation for School Education in the Republic of Poland]. (Doctor’s thesis). Moscow [inRussian].

Pro vnesennia zmin do zakonodavchykh aktiv z pytan zahalnoi serednoi ta doshkilnoi osvity shchodo orhanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu [On Amendments to the Legislative Acts on General Secondary and Pre-school Education Regarding Organization of the Educational Process]: Zakon Ukrainy vid 6 lypnia 2010 r. (2010). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny – Information of Verkhovna Rada Ukrainy, 46, 545 [in Ukrainian].

Andrzejewska, J. (2011). Kompetencje poznawcze dzieci pięcioletnich. W: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMA [in Polish].

Andrzejewska, J., & Wierucka, J. (2010). Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego. Wydanie rozszerzone, Warszawa: WSiP [in Polish].

Frydrychowicz, A., Koźniewska, E., Matuszewski, A., & Zwierzyńska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej. Warszawa [in Polish].

Gruszczyk-Kolczyńska, E., & Zielińska, E. (2011). Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola [in Polish].

Grzeszkiewicz, B. (2011). Kompetencje emocjonalne dzieci pięcioletnich. W: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMA [in Polish].

Koźniewska, E. (2006). Skala Gotowości Szkolnej. Warszawa [in Polish].

Lubowiecka, J. (2011). Kompetencje społeczne dzieci w sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu. W: H. Sowińska (Red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [in Polish].

Michalak, R., & Misiorna, Е. (Red.). (2006). Konteksty gotowości szkolnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa [in Polish].

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 23 grudnia 2008 r. (2012, 27 sierpnia). Dz.U. [in Polish].

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 14 lutego 2017 r. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf [in Polish].

Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy. (2013). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat [in English].

Smółka, L. (2010). Diagnoza w edukacji przedszkolnej. W: S. Guz, I. Zwierzchowska (Red.). O pomyślny starts zkolny dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Comandor [in Polish].

Sowińska, H. (2011). Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań: Adam Mickiewicz University [in Polish].

Structure of education, vocational training and adult education systems in Europe. Poland 2008. (2008). Eurydice Unit [in English].

Szemińska, A. (Red.). (1969). Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Warszawa: PZWS [in Polish].

Wilgocka-Okoń, В. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak [in Polish].

Published
2020-06-12
How to Cite
Mykyteychuk, K., & Zvozdetska, V. (2020). Diagnostic Methods on the Study of Children at the School Preparation Stage in Poland. Pedagogical Discourse, (28), 55-61. https://doi.org/10.31475/ped.dys.2020.28.07