Навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей як предмет наукового дослідження

  • Anna Budas Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту
Ключові слова: правознавство, навчання, методика, методи навчання

Анотація

Визначено специфіку методики навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей, охарактеризовано основні підходи до відбору методів, засобів та організаційних форм навчання правознавства, що відповідають його цілям і змісту. На основі компетентнісного підходу конкретизовано зміст поняття «методика навчання правознавства» та визначено її складові. Наголошено на важливості етапу цілепокладання у навчанні та визначено, що загальною метою навчання правознавства є формування у студентів правового досвіду, системи вмінь і навичок, зокрема й тих, що повʼязані з нормативним регулюванням майбутньої професійної діяльності. Зроблено висновки, що методика навчання правознавства є динамічною наукою, адже змінюється законодавство, розвивається юриспруденція, трансформується рівень правової культури суспільства. Сформульовано ключові критерії вибору методів навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Anna Budas, Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту
Будас Анна – викладач циклової комісії правознавчих дисциплін, кандидат педагогічних наук

Посилання

Abasov Z. A. Uchenik kak subʼʼyekt pedagogicheskoy tekhnologii / Z. A. Abasov // Shkolʼnyʼe teхnologii. – 2001. – № 2. – S. 39–44.

Alekseyev S. S. Vosхozhdenie k pravu : poiski i resheniya / S. S. Alekseyev. – M. : Izdatelʼstvo NORMA, 2001. – 742 s.

Budas A.P. Lektsiine zaniattia u systemi pravovoi pidhotovky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholohiia i pedahohika», 2012. – Volume 18, Ostroh: Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia», 2012, рр.28-31

Budas A.P. Pravova osvita za kordonom: porivnialnyi aspekt. «Honors high school – 2010» : materyaly za 6-a mezhdunarodna nauchna praktychna konferentsyia, 17 – 25 noemvry 2010 h., Sofyia: «Bial Hrad-BH» OOD, 2010. – рр.29–24.

Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy : hol. red. V. H. Kremen. Kyiv, Yurinkom Inter, 2008, 1040 р.

Kozakov V. A. Psykholoho-pedahohichna pidhotovka fakhivtsiv u nepedahohichnykh universytetakh. Kyiv, ZAT «NIChLAVA», 2003, 140 р.

Krayevskiy V. V. Osnovyʼ obucheniya: didaktika i metodika: [ucheb. posobiye dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy] / V. V. Krayevskiy, A. V. Khutorskoy. – M. : Izdatelʼskiy сentr «Akademiya», 2007. – 352 s.

Kuznetsov V. I. Filosofiia prava. Istoriia ta suchasnist : navch. posib. Kyiv, VD «Stylos» : PTs «Folistsyt», 2003, 382 р.

Nykyforak M. V. Metodyka vykladannia yurydychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli : navch. posib. Chernivtsi : Ruta, 2005, 56 р.

Pevtsova Е. A. Teoriya i metodika obucheniya pravu : [ucheb. dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy] / Е. A. Pevtsova. – M. : Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 2003. – 400 s.

Pylypchuk V. V. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vchytelia v predmetnykh metodykakh navchannia : monohrafiia. Kyiv, 2007, 176 р.

Pometun O. I. Metodyka navchannia istorii v shkoli. Kyiv, Heneza, 2005, 328 р.
Опубліковано
2014-10-02
Як цитувати
Budas, A. (2014). Навчання правознавства студентів неюридичних спеціальностей як предмет наукового дослідження. Педагогічний дискурс, (17), 29-34. вилучено із https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/309