Аналіз змістового компонента формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу

  • Iryna Darmanska Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Ключові слова: підготовка, управлінець, керівник, компетентність, управлінська компетентність, компетенція

Анотація

Автором висвітлено питання формування управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів. Розкрито зміст і суть поняття «управлінська компетентність», а також її складові елементи. Визначено види компетенцій, якими обовʼязково має володіти управлінець як професіонал. Більш детально розкрито особливості змістового компонента формування управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів. Проаналізовано змістовий компонент формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу (дошкільного, позашкільного, загальноосвітнього). Аналіз здійснено на основі Галузевого стандарту підготовки керівників навчальних закладі зі спеціальності «Управління навчальним закладом» (кваліфікація «Керівник підприємства, установи, організації у сфері освіти та виробничого навчання») та навчальних планів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців за зазначеним стандартом. З урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності «Управління навчальним закладом» визначено напрями підготовки майбутніх фахівців. На основі узагальнення визначено позитивні та негативні сторони процесу підготовки керівних кадрів для сфери освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Iryna Darmanska, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Дарманська Ірина – завідувач кафедри менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Haluzevyi standart pidhotovky magistriv zi spetsialnosti spetsifichnykh kategorii 8.18010020 «Upravlinnia navchalnum zakladom» kvalifikatsii «Kerivnyk pidpryemstva, ustanovy,organizatsii (u sferi osvity ta vyrobnychoho navchannia)», z uzagalnenym obiektom diialnosti «Tekhnologii upravlinnia navchalnym zakladom», zatverdzhenyi Ministerstvom osvity i nauky Ukrainy 21.02.2006r., № 114.

Darmanskyi M. M. Sotsialno-pedagogichni osnovy upravlinnia osvitoiu v regioni / M. M. Darmanskyi. – Khmelnitskyi : Podillia, 1997. – 384 s.

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti : svitovyi dosvid ta perspektyvy : Biblioteka z osvitnoi polityky / Pid zag. red. O.V. Ovcharuk. – K. : «К.І.S.», 2004. – 112 s.

Pro osvitu : Zakon vid 23 trav. № 1991 r. 1060-XII [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http: // zakon 1.rada. gov. ua. – Zi zminamu ; ost. red. 22 trav. 2008r.
Опубліковано
2014-10-01
Як цитувати
Darmanska, I. (2014). Аналіз змістового компонента формування управлінської компетентності майбутнього керівника навчального закладу. Педагогічний дискурс, (17), 58-62. вилучено із https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/315