Development of the System of Club Education in Ukraine in 1960-1980-s

  • Dmytro Ovsiienko Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: club workers, club establishments, culture colleges, cultural-educational work

Abstract

 This article examines the problem of formation of human resources in clubs of Ukraine in 1960-1980 's. Attention is drawn to the objective and subjective reasons that lead to the decline in the prestige of the profession of club worker in the independent Ukraine. The problems of the formation of human resources in cultural institutions in the Soviet times. A comparative analysis of the cultural sector in Ukraine in 1960-1980 -s and the period of Ukraine’s independence (from 1990 to 2012). The differences between the development of cultural and educational activities at the time of stay in Ukraine Soviet Union and since the independence are taken into account. The problems of education in Ukraine club in Soviet and post-Soviet period are cleared up. Existing proposals of optimization of club affairs by deideologization latter focus on solving the problems of Ukrainian national revival of cultural traditions and spiritual development of the younger generation. The attention is focused on the fact that the content and level of work of clubs depends on the professionalism of club staff. On the basis of summarizing it is determined that reduce of cultural and educational activities in Ukraine in the post-socialist period due to the fact that the authorities today do not give due importance to the profession of club employee up to the point as it was investigated for 60-80-s years of the previous century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dmytro Ovsiienko, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

postgraduate student

References

Argumenty’ i fakty, 1983, № 44, p. 1.

Arkhiv ministerstva kultury Ukrainy. – F. 1. – Op. 8. – Spr. 390.

Belik M. Kulturno-osvitnia robota, Sotsialistychna kultura, 1974, № 12.

Voprosy’ perestrojki uchastkov i sfer raboty’ i dal'nejshego sovershenstvovaniya deyatel'nosti kul'tprosvetuchrezhdenij v svete reshenij XXVII s’’ezda KPSS yi postanovleniya TsK KPSS «O merax po uluchsheniyu ispol'zovaniya klubny’x uchrezhdenij i sportivny’x sooruzhenij» (Informaczionnaya spravka). Kiev, 1987, Volume 9/6, 23 p.

Bulanyi I. T. Kulturnyi kompleks – kozhnomu raitsentru, Diialnist kulturnykh kompleksiv raitsentriv : materialy nauk. konf. (Khmelnytskyi, 31 trav. – 2 cherv. 1982 r.). Kyiv, Mystetstvo, 1983.

Derzhavnyi arkhiv Vinnytskoi oblasti. – F.R–4971. – Op. 4. – Spr. 70.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti. – F.R–3512. – Op. 2. – Spr. 265. – P. 5.

Kadry pratsivnykiv kultury, Sotsialistychna kultura, 1975, № 9, p. 20.

Kozyr P. Zakladam kultury – pidhotovleni kadry, Sotsialistychna kultura, 1965, № 4.

Kuryachij P. Pedagogicheskie usloviya sovershenstvovaniya raboty’ klubov po trudovomu vospitaniyu sel'skogo naseleniya : diss. … kand. ped. nauk. Kiev, 1979.

Leonova A. A. Soczial'no-e’konomicheskie problemy’ platny’x uslug v sfere kul'tury’ i sporta : metod. rekom. Kiev, RNMTsNEyKPR, 1987, Volume 2.

Ob opy’te raboty’ po podgotovke i zakrepleniyu kadrov v kul'turno-prosvetytel'ny’x uchrezhdeniyax Ternopol'skoj oblasti: Postanovlenie kollegii Ministerstva kul'tury’ SSSR № 87 ot 17.06.81 g. (Izvlecheniya), Osnovny’e sluzhebny’e dokumenty’. Ministerstvo kul'tury’ SSSR. Moskva, 1982, pp. 7, 24–29.

Osnovni pokaznyky diialnosti klubnykh ustanov Ministerstva kultury URSR za 1980 rik, Ministerstvo kultury Ukrainskoi RSR. Kyiv, 1981.

Podgotovka i zakreplenie kadrov kul’turno-prosvetitel'ny’x rabotnikov: Po materialam Vsesoyuznogo soveshhaniya-seminara rabotnikov kul'tury’ 1–4 iyunya 1982 g. v Ternopole, USSR, Kul'turno-prosvetitel'naya rabota. Samodeyatel'noe narodnoe tvorchestvo. E’kspress-informacy’ya. M., 1983, Volume 3, pp. 16.

Polishchuk L. O. Sotsialno-kulturna diialnist klubiv Ukrainy (kin. XX – poch. XXI st.). Kyiv, 2001, p. 19.

Slobodianiuk P. Ya. Kadrovyi potentsial klubnykh zakladiv Ukrainy u 50-80-kh rr. XX st. : stan i problemy formuvannia, Osvita, nauka i kultura na Podilli : zb. nauk. prats. – T. 8. Materialy chetvertoho kruhloho stolu «Kultura, osvita i prosvitnytskyi rukh na Podilli».

Slobodianiuk P. Ya. Kultura Khmelnychchyny. Khmelnytskyi, Podillia, 1995, 332 p.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy. – F. 5116. – Op. 11. – Spr. 316. – Ark. 10.
Published
2014-03-05
How to Cite
Ovsiienko, D. (2014). Development of the System of Club Education in Ukraine in 1960-1980-s. Pedagogical Discourse, (16), 134-139. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/380