Peculiarities of Postgraduate Education of the World Leading Countries and International Experience of Postgraduate Education of Law Enforcement Bodies

  • Georgiy Artyushin National Academy of Security Service of Ukraine
Keywords: postgraduate education, foreign postgraduate education, postgraduate education of law enforcement officers

Abstract

The article deals with the problem of postgraduate professional education, including postgraduate education of law enforcement officers. It shows the importance of postgraduate professional education for solving urgent problems of our time. The tasks that are now being solved by postgraduate education in the modern world are determined. The role of the Bologna process in the development of postgraduate professional education is shown. Questions of motivation to secondary vocational education are studied. The contents, forms of postgraduate education in the leading countries of the world are revealed. The international experience of postgraduate education of law enforcement officers is described. The objectives and guidelines of such training are determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Georgiy Artyushin, National Academy of Security Service of Ukraine

Head of the special department of the National Academy of Security Service of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher

References

Артюшин Г. М. Теоретичні та методичні основи перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу Служби безпеки України : дис... д-ра пед. наук : 21.07.03 / Артюшин Георгій Михайлович. − К., 2011. − 584 с.

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації європейської вищої освіти України // Тематична збірка для професорсько-викладацького складу. − К. : КНЕУ, 2005. − 234 с.

Вульфсон Б. Л. Последипломное образование в развитых странах / Б. Л. Вульфсон // Педагогіка. − 1993. − № 3. − С. 86–92.

Глузман А. В. Тенденции развития университетского педагогического образования в Украине : дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Глузман Александр Владимирович. − К., 1997. − 479 л.

Даниленко Л. І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна. − К., 2005. − 478 с.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Десятов Тимофій Михайлович. − К., 2006. − 505 с.

Журавський В. Л. Управління системою підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби України : дис... канд. наук з державного управління : 25.00.05 / Журавський Вадим Лаврентійович. − К., 2001. − 340 с.

Кузьмінський А. І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні : дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Кузьмінський Анатолій Іванович. − К., 2003. − 443 с.

Нещадим М. І. Військова освіта України : Історія, теорія, методологія, практика : [моногр.] / М. І. Нещадим. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 852 с.

Паркинсон С. Н. Бизнес – это люди / С. Н. Паркинсон, М. К. Рустомжи ; пер. с англ. – М. : МИРТ, 1995. – 224 с.

Протасова Н. Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні : дис... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Протасова Наталія Георгіївна. – К., 1999. – 472 с.

Савельєв Є. Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // «Журнал європейської економіки», 2006. – Т. 5, № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/pub_univ/do_2006/ Savelyev_econ_znan.htm.

Серебряков Е. Подготовка кадров иностранных спецслужб / Е. Серебряков, С. Королев // Обозреватель. − 2006. − № 10. – С. 100–110.

Сідак В. С. Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України : [моногр.] / В. С. Сідак, О. Д. Сафін. – К. : Вид-во НА СБ України, 2004. – 178 с.

Стрелецкий А. Система подготовки офицерских кадров в США / А. Стрелецкий // Зарубежное военное обозрение. − М., 2006 − № 11, 12. − С. 35–43.

Тарусова Л. І. Правові основи управління післядипломною освітою в Україні : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тарусова Людмила Іванівна. − Х., 2003. − 223 с.

Ягупов В. В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України : дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ягупов Василь Васильович. − К., 2002. − 432 с. + 197 с. дод.

Knowles M. S. The Modern Practice of Adult Education From Pedagogy to Andragogy / M. S. Knowles. – Chicago, 1980. – 273 p.

Fuselier G. D. A Practical Overview of Hostage Negotiations / G. D. Fuselier. – FBI : Law Enforcement Bulletin, 55(4)., 1986. – Р. 1-4.
Published
2013-02-13
How to Cite
Artyushin, G. (2013). Peculiarities of Postgraduate Education of the World Leading Countries and International Experience of Postgraduate Education of Law Enforcement Bodies. Pedagogical Discourse, (14), 20-24. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/405