Variety of Forms and Kinds of Independent Work of Students- Philologists under the Conditions of Credit-Module System of Educational Process Organization

  • Liliya Bondar Kryvy Rih Pedagogical Institute of the State Higher Educational Institution "Kryvy Rih National University"
Keywords: forms and kinds of independent work of students, independent work, variety of content of independent work, methodology of activization of independent activity of students-philologists

Abstract

The ways of optimizing the educational process in high school through the diversity of forms and kinds of independent work of the students of philological faculty in credit-module system of organizing of educational process are identified and the role of independent work in improving the effectiveness of training teachers is revealed in this article. Internal and external factors affecting the nature, intensity and productivity of students' independent work are identified, characteristics for steps specified with methodology of activating the process of self-education of the students are given here, the main criteria of readiness of university students to the organization of independent work are identified in the article as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Liliya Bondar, Kryvy Rih Pedagogical Institute of the State Higher Educational Institution "Kryvy Rih National University"

Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Foreign Languages Training for the Professional Purpose, Candidate of Philology, Associate Professor

References

Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу/ В. Андрущенко // Вища школа України . – 2004 . – № 1 . – С. 5–9.

Гончаренко С. Педагогічний процес з погляду «філософії ХХІ століття» / С. Гончаренко, В. Кушнір // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 2–7.

Жарова Л. В. Учить самостоятельности : книга для учителя / Л. В. Жарова. – М. : Просвещение, 1993. – 205 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 2010. – 384 с.

Зязюн І. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – № 1. – С. 11–24.

Князян М. О. Методологічні та теоретико-технологічні аспекти формування цінностей студентів у самостійно-дослідницькій діяльності / М. О. Князян // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2005. – Вип. 21, ч. 1. – С. 241–249.

Князян М. О. Науково-методологічні засади підготовки вчителя-дослідника у контексті Болонського процесу / М. О. Князян // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2005. – Вип. 3 (13). – С. 29–33.

Середа І. В. Розвиток ідей самовиховання як соціально-філософської та психолого-педагогічної проблеми / І. В. Середа // Науковий вісник МДУ. Вип. 10 Педагогічні науки : зб. наук. праць. Т І. – Миколаїв : МДУ, 2005. – С. 114–119.

Чернігівська Н. С. Кредитно-модульна технологія навчання майбутніх вчителів іноземної мови як засіб інтенсифікації педагогічних технологій / Н. С. Чернігівська // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : зб. наук. праць. – Бердянськ, 2010. – Вип. 5, ч. 2. – С. 207–216.

Ножовнік О. М. Самоосвітня компетенція майбутніх фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / О. М. Ножовнік. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 144 с.
Published
2013-03-12
How to Cite
Bondar, L. (2013). Variety of Forms and Kinds of Independent Work of Students- Philologists under the Conditions of Credit-Module System of Educational Process Organization. Pedagogical Discourse, (14), 87-92. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/418