Preparation of Physical Education Teachers in 1920-s in Ukraine

  • Hennadiy Koval’chuk Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University
Keywords: physical education, professional training of phisical education teachers, phisical education, public education, educational establishments, staff policy

Abstract

The paper presents the content, forms and methods of general and special methodical preparation of future teachers of physical education in 1920-s in Ukraine due to acute shortage of specialists in physical education. The author illustrates the process of restructuring and new forms of athletic training staff, which was carried out in a training course at the department and the Faculty of Physical Education at the Institute of Education through seminars and certification the study of scientific and methodological expertise in the formation of human resources, the possibilities of using achievements this period in modern terms.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Hennadiy Koval’chuk, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Senior Lecturer of the Department of Theory and Methodology of Physical Education, Candidate of Pedagogical Sciences

References

Блях В. А. Десятиріччя радянської фізкультури на Україні / Блях В. А., Привіс С. Л. – К. : Радянське будівництво і право, 1935. – 111 с.

Вестник физической культуры. – 1922. – № 3. – С. 8, 11.

Вестник физической культуры. – 1924. – № 16. – С. 12.

Вестник физической культуры. – 1926. – № 5. – С. 22.

Комсомолець України. Орган ЦКЛКСМУ та Харківського Окружкому. – 1928. – 28 листопада.

Концепція підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту в Україні: Матеріали першої республіканської конференції. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 513 с.

Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.). – К., 1992. – 186 с.

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту // Щотижневий збірник актів законодавства. – К. : Офіційний вісник України, 2004. – № 39. – С. 23–34.

ЦДАВОВУ, ф. 1, оп. 2, спр. 1904-а. Протоколи засідань Секретаріату РФК (СРСР) від 27 грудня 1924 р. та доповідь ВРФК при ВУЦВК про свою роботу за 1924 р. – 25 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 1, оп. 2, спр.1825. Виписи з протоколів засідань Донецької губернської адміністративно-територіальної комісії, її доповідні записки та листування з ЦК КП(б)У. – 65 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 1, оп. 6, спр. 378. Проект постанови президії ВУЦВК «Про дальші шляхи розвитку фізичної культури в УСРР та Устав про Всеукраїнську, міські та районні Ради ФК. – 203 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 6, спр. 10878. Листування з ВРФК, міськрадами та окрінспектурами наросвіти про підготовку та перепідготовку викладачів та інструкторів фізичної культури. – 25 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 6, спр. 10881. Інструкція про введення занять по фізкультурі на курсах політосвітних робітників та селянства. – 10 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 6, спр. 10882. Матеріали про проведення фізкультурної роботи 29 квітня 1927 р. – 18 квітня 1930 р.– 163 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 6, спр. 1424. Листування з ВРФК про відкриття відділу фізичної культури в Харківському ІНО та відкриття однорічних курсів – 5 арк.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 20, спр. 3169. Протоколы заседаний правительственной комисии при Госплане УССР о реорганизаци сети высших и средних учебных заведений. – Арк. 70.

ЦДАГОУ, ф. 7, оп. 1, спр. 191. Протоколи, доповідні записки, резолюції про роботу і стан фізкультурних товариств молоді. – 231 арк.

Чернова Є. М. Розвиток фізичної культури і спорту в Українській РСР / Є. М. Чернова. – К., 1959. – 45 с.
Published
2013-02-18
How to Cite
Koval’chuk, H. (2013). Preparation of Physical Education Teachers in 1920-s in Ukraine. Pedagogical Discourse, (14), 225-229. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/446