Diagnostics of Creativity as the Initial Stage of its Formation of Students of Humanitarian Specialties

  • Ivan Osobov Luhansk Taras Shevchenko National University
Keywords: diagnosis, creativity, training, information and communication technology

Abstract

The article focuses attention on the diagnostics level of formation of creativity in students of humanitarian specialties in university teaching. The author shows the creative tasks that are formulated based on the outcome of the testing. The role of information and communication technologies as a way to stimulate creativity is substantiated. The author analyzes the possibility of introducing in the educational process of high school special course creative training.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivan Osobov, Luhansk Taras Shevchenko National University

postgraduate student, assistant professor of pedagogy

References

Анастазі А. Психологічне тестування / А. Анастазі, С. Урбіна. – [7-е вид-во]. – Спб. : Пітер, 2005. – 688 с.

Гріненко І. В. Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Гріненко І. В. – Тернопіль, 2008. – 192 с.

Желткова Т. І. Формування креативності в майбутніх фахівців соціально-культурної діяльності у вузах культури і мистецтв : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Желткова Т. І. – М., 2007. – 222 с.

Макаренко А. С. Загальні питання теорії педагогіки / А. С. Макаренко // Твори : в 7 т. – М. : Акад. пед. наук СРСР, 1957. – Т. 5 : Загальні питання теорії педагогіки. Виховання в радянській школі. – 588 с.

Морозов О. В. Формування креативності викладача вищої школи в системі безперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Морозов О. В. – М., 2004.

Полонський В. М. Оцінка якості науково-педагогічних досліджень / В.М. Полонський. – М. : Педагогіка, 1987. – 142 с.

Попова Н. М. До питання про діагностику креативності [Електронний ресурс] / Н. М. Попова // Людина і її цінності в сучасному світі. – № 12. – Режим доступу : http://econf.rae.ru/article/5907.

Словник сполучуваності слів російської мови : близько 2500 словарних статей / ред. П. М. Денісов, В. В. Морковкін. – [вид-во 2-е, випр.]. – М. : Російська мова, 1983. – 688 с.

Фетіскін Н. П. Психодіагностика дитячої обдарованості / Н. П. Фетіскін. – М. ; Кострома, 2001. – С. 127–128.

Яковлєва О. Л. Психологія розвитку творчого потенціалу особистості / О. Л. Яковлєва. – М. : Флінта, 1997. – 224 с.
Published
2013-02-05
How to Cite
Osobov, I. (2013). Diagnostics of Creativity as the Initial Stage of its Formation of Students of Humanitarian Specialties. Pedagogical Discourse, (14), 342-347. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/471