Theory and Practice of Ethnicizing of Children by Means of Scientific Heritage of M.Markiewicz

  • Oleksandr Antypets Chernihiv Ushinsky Regional Institute of Post-Graduate Pedagogical Education
Keywords: ethnicizing, national consciousness, preschool children, primary school pupils, means of ethnicizing, scientific heritage of M.Markiewicz

Abstract

The article explores the theory and practice of children’s ethnicizing, means of ethnicizing, the practice of training the national consciousness of children by means of scientific heritage of M.Markiewicz is shown: history, language, folklore, festivals, rituals, customs, folk calendar.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oleksandr Antypets, Chernihiv Ushinsky Regional Institute of Post-Graduate Pedagogical Education

postgraduate student of Chernihiv State Pedagogical University named after T. Shevchenko, senior lecturer of the Department of Pedagogy, Pre-School and Primary Education

References

Антипець В. П. Фольклор – серцевина національної системи виховання / В. П. Антипець // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів / Педагогічні і психологічні проблеми підготовки вчителів. – Чернігів, 1996. – С. 5-6.

Антипець О. О. Проблеми етнізації особистості та засоби їх вирішення / О. О. Антипець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. – 2011. – Вип. № 84. – С. 7–10.

Антипець О. О. З глибокою шаною і любов᾿ю / О. О. Антипець // Початкова школа. – 1994. – № 2 – С. 54–56.

Ушинський К. Д. Теоретичні проблеми виховання і освіти / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : в 2 т. – Т. 1. – С. 99–100.

Ушинський К. Д. Рідне слово / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори. Т. 2. – К., 1983. – 242 с.

Коваленко Є. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової / Є. І. Коваленко. – Чернігів : КП »Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. – 328 с.

Ковальчук О. Українське народознавство / О. Ковальчук. – К., 1993. – С. 123–138.

Маркевич М. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / М. А. Маркевич. – К. : «Добровольное общество любителей книги УССР», 1991. – 184 с.

Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова. – К. : Поліграфкнига, 2004. – 318 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. для студ. пед. факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 1999. – С. 44.

Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 192 с.

Юда Л. А. Етнопедагогічні традиції виховання та їх значення в процесі розбудови національної системи освіти / Л. А. Юда. – Чернігів, 1996. – С. 23–24.
Published
2012-09-28
How to Cite
Antypets, O. (2012). Theory and Practice of Ethnicizing of Children by Means of Scientific Heritage of M.Markiewicz. Pedagogical Discourse, (13), 19-25. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/533