New Authorities of Social Media of the XXI Century

  • Józef Bednarek Maria Grzegorzewska Academy of Special Education

Abstract

Creating an information society, and then a knowledge society and their challenges, create the need to shape new socio-media competences. Their importance and place in the context of new opportunities and threats of the latest digital media and interactive technologies is special. Recent challenges relate to the latest changes related to the threats of cyberspace and the virtual world. For this reason, these competences are extremely important and useful, not only for educators and teachers, but also for every human being.
The development and use of digital media and information and communication technologies also influenced the largest transformations in education and human functioning. For this reason, new socio-media competences take on a new dimension and become the most important distinguishing feature of human activity and innovation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Józef Bednarek, Maria Grzegorzewska Academy of Special Education

Associate Professor, Doctor habilitated

References

Andrzejewska A., Bednarek J. (red.) (2009) Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa.

Bednarek J., (2010) Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli, Wyd. WSP TWP, Warszawa.

Beniger J. E., (1986) The control revolution: technological and economic origins, of the information society, Harvard University Press Cambridge.

Bochniarz H., Przestańmy odciągać się z cyfryzacją. Internet przyśpieszy wzrost gospodarczy, Dziennik Gazeta Prawna, nr 143 (3281), 25.07.2012.

Castells M., (2008) Galaktyka Internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003; D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wyd. Sic!, Warszawa.

Gajda J., (2008) Antropologia kulturowa, cz. 2, Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Goliński M., (2011), Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

M. Boni, (2009), Diagnoza Polska 2030, Warszawa.

Oleński J, (2004) Elementy ekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej, UW, Warszawa.

Siemieniecki B.(red.), (2006) Pedagogika medialna, t. 1 i 2, Warszawa.

Społeczeństwo informacyjne w liczbach – 2009, (2009), MSWiA, Warszawa.

Śliwerski B., (2009) Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Tanaś M. (red.), (2007), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków.

Tanaś M., (red.) (2005) Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, MIKOM, Warszawa.

Wood D. M., Raport o społeczeństwie nadzorowanym, www.giodo.gov.pl.

Żegnałek K. (red.), (2008) Kompetencje współczesnego nauczyciela, WSP TWP, Warszawa.
Published
2012-09-03
How to Cite
Bednarek, J. (2012). New Authorities of Social Media of the XXI Century. Pedagogical Discourse, (13), 29-32. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/535