Development of Morality of the Future Primary School Teachers as an Integral Element of Educational Work

  • Nadia Golovachuk Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy
Keywords: moral, morality, education, educational work

Abstract

The Content filling of morality and general bases of its forming for the future primary school teachers is studied in the article

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nadia Golovachuk, Khmelnytsky Humanities and Pedagogical Academy

Senior Lecturer at the Department of Labor Training and Art Design, Honored Master of Folk Art of Ukraine

References

Виховання моральності підростаючого покоління : наук.-метод. посіб. / [К. І. Чорна, В. О. Білоусова, Н. І. Ганнусенко, В. А. Киричок, Л. П. Осьмак, В. О. Павленчик, О. Л. Феоктістова, С. Д. Циганок ; за ред. К. І. Чорної]. – К. : Богдана, 2005. – 288 с.

Виховання духовної культури у підлітків : метод. реком. / К. О. Журба. – К. : ТОВ „Інфодрук”, 2004 . – 116 с.

Геник Л. Виховне значення десятьох заповідей Божих (Декалогу) / / Л. Геник // Завуч. – 2002. – № 3 (117). – січень. – С. 23–27.

Мандрищук Р. А. Моральність і духовність – найвищі цінності у вихованні сучасної молоді / Р. А. Мандрищук // Класному керівнику усе для роботи. – 2011. – № 12 (36). – С. 7–9.

Острогляд Н. В. Вплив сім’ї на розвиток морально-етичних якостей дитини / Острогляд Н. В., Матушкіна С. С. // Класному керівнику усе для роботи. – 2011. – № 12 (36). – С. 2–6.

Чернілевський Д. В. Духовна культура особистості : навч. посіб. / Чернілевський Д. В., Пшеничнюк О. В., Сідячева Н. В. – Київ-Вінниця : Академія креативної педагогіки, 2009. – 384 с.

Шквир О. Л. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва : [моногр.] / О. Л. Шквир. – Хмельницький : ХГПІ, 2006. – 180 с.

Published
2012-08-21
How to Cite
Golovachuk, N. (2012). Development of Morality of the Future Primary School Teachers as an Integral Element of Educational Work. Pedagogical Discourse, (12), 100-103. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/933