The Periodization of Establishment and Development of School Geographical Education (ХІХ-ХХ Centuries)

  • Inna Shorobura Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
Keywords: school geographical education, periodization

Abstract

The periodization of establishment and development of school geographical education (ХІХ-ХХ centuries) are scrutinized in the article. We distinguish the following periods in the development of school geographical education: I period – XVIII c.; II period – XIX c.; III period – 1905-1920; IV period – 1920-1991; V – the modern period.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Inna Shorobura, Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

Rector, Full Member of the Academy of Pedagogical and Social Sciences (Moscow) and the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

References

Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття / В. Й. Борисенко. – К., 1996. – 251 с.

Гупан Н. М. Історіографія розвитку історико-педагогічної науки в Україні / Н. М. Гупан. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 222 с.

Максаковский В. П. Новые взгляды на географическое образование / В. П. Максаковский. – М., 1986. – 96 с.

Мельничук Л. І. Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні в першій половині ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. І. Мельничук. – К., 2004. – 19 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К. : АПН, 2003. – 68 с.

Шульга І. К. История школьного естествознания в России : автореф. диссерт. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 13.00.01 / І. К. Шульга. – К., 1954. – 19 с.

Published
2013-10-07
How to Cite
Shorobura, I. (2013). The Periodization of Establishment and Development of School Geographical Education (ХІХ-ХХ Centuries). Pedagogical Discourse, (15), 758-763. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/955