Ethno-Cultural Values in Civil Education of Pupils in Poland

  • Iryna Kierzkowska Gdansk Higher Humanities School

Abstract

The problem of ethnic and cultural values ​​in the process of civic education of young people is extremely urgent. The main factor determining its relevance is the trend towards globalization of the modern world, one of the processes of which is human interstate migration. Every society, every human being has its place in time and space, in which it transforms the external and its own inner world. As a result of human migration processes, not only the social and cultural location of the person changes, but also the inner world of man, his identity. The intensification of social relations in recent years has spread to a global scale, through which, according to Anthony Giddens, regional phenomena, which are actually in a real geographical distance, are linked and have their counterparts in every part of the globe, and the process of globalization is becoming more national. . This trend is closely linked to the formation of a new phenomenon in public relations, namely transnationality, which is transcultural, though more limited than globalization, in nature. And as much as global processes are not dependent on specific national territories, so transnationality is always contained in the national context and is not overcome.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna Kierzkowska, Gdansk Higher Humanities School

Doctor of Social Sciences, Associate

References

Babiński G. Etniczność // PROGLAS. - nr 5-6. - 199), s.28-31

Cele kształcenia ogólnego (III i IV etap edukacyjny) // Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. / Załącznik 4 w: Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia 2009 , Nr 4, poz. 17, s. 270-275

Chmielewska K. Wychowanie obywatelskie. Wiedza o społeczeństwie. Ćwiczenia i podręcznik dla gimnazjalistów - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://otwarta.org/old/wychowanie-obywatelskie.-wiedza-o-spoleczenstwie.-cwiczenia-i-podrecznik-dla-gimnazjalistow,351.html

Diaspora. Polska tożsamość na emigracji. T. II. - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.us.szc.pl/main.php/polonia?xml=load_page&st=16158

Jest nas 38,5 miliona. Wyniki spisu powszechnego - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://spoleczenstwo.newsweek.pl/jest-nas-38-5-miliona--wyniki-spisu-powszechnego,89818,1,1.html 22 marca 2012

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji społecznej. I etap edukacyjny: klasy I–III // Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. - Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. - [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/4b.pdf

Sadowski A. Pogranicze. Studia społeczne. Zarys problematyki/ Andrzej Sadowski - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pogranicze.soc.uwb.edu.pl/component/content/article/2-informacje/6-pogranicze-studia-spoeczne-zarys-problematyki.html

Skomra S. Boją się przyznać do narodowości. Jak spisać mniejszość? - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,9364150,Boja_sie_przyznac_do_narodowosci__Jak_spisac_mniejszosc_.html

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [Електронний ресурс] // Режим доступу:http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm

Published
2012-09-18
How to Cite
Kierzkowska, I. (2012). Ethno-Cultural Values in Civil Education of Pupils in Poland. Pedagogical Discourse, (13), 134-137. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/995