Авторські права

Автори зберігають авторське право, а також надають право редакційній колегії збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і (або) теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), відповідно до якої автор: дозволяє поширювати – копіювати, передавати свій твір, змінювати – переробляти, розвивати твір; автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial); слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution); змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).

Автор/автори статті для публікації у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» повинні подати заповнену форму Авторської угоди на публікацію матеріалів. Якщо редакційна колегія приймає рішення про відхилення статті, то вищезазначена угода анулюється із втратою юридичної сили. Авторська угода на публікацію матеріалів надсилається редакційній колегії електронною поштою (підписана та відсканована) або на поштову адресу.

При розміщенні матеріалів у збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» Автор/автори передають у безкоштовне та неексклюзивне використання редакцією матеріалів із збереженням тільки авторських прав на рукопис без обмеження терміну такої передачі (Ліцензія CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)).

Фактом подачі матеріалів у збірник наукових праць «Педагогічний дискурс» Автор/автори дозволяють редакційній колегії збірника розміщати матеріали у мережі Інтернет та надають право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їх місця проживання.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» залишає за собою право на розповсюдження у електронній та паперовій формах збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» та/або іншої інформації, підготовленою редакційною колегією, цілком або лише окремих статей, або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії Автора/авторів статей із збереженням їх авторських прав відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про науково-технічну інформацію».

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» за Автором/авторами зберігаються всі немайнові права на твір. Редакційна колегія збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» виконує передачу примірника твору бібліотекам та архівам України та інших країн, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за умов використання отриманих матеріалів від редакційної колегії в освітній діяльності із збереженням авторства. Передача матеріалів виконується із забезпеченням принципів відкритого та безкоштовного доступу до переданих матеріалів (open access).

Прийняті статті після друку збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» розміщуються у мережі Інтернет:

Автор/автори зберігають за собою право без узгодження з редакційною колегією:

  1. Використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.
  2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
  3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.
  4. Розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту збірника) на:
  • персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
  • веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозитаріями);
  • некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному веб-сайті збірника наукових праць «Педагогічний дискурс» є обов’язковим.