Structuring of Educational Material on Discipline «World History» in Higher Education Institutions ofI- II Accreditation Levels

  • Vita Andriyevska National Pedagogical Dragomanov University
Keywords: university, college, student, discipline «World History», structuralism, structuring, training material, criteria, principles, selection, classification, specification

Abstract

The process of structuring of the content of world history, which is in the system forming of cognitive activity and aims at processing, target orientation of scientific information and its adaptation to the educational environment has been analyzed. The criteria and principles of selection structuring of educational material, the origin of the term «structuralism» have been studied. The impact of the process of structuring course content «World History» onto the arrangement, specification, deepening the knowledge and skills of students in colleges have been determined.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vita Andriyevska, National Pedagogical Dragomanov University

postgraduate student

References

Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогического исследования: дидактический аспект / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика,1982. – 192 с.

Баханов К. О. Професійний довідник учителя історії / К. О.Баханов. – Харків, 2011. – 238 с.

Величко С. А. Технологія пришвидшеного навчання: суперканали сприйняття інформації / С. А. Величко // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 10. – С. 22–23.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи / С.С.Вітвицька. – К.,2011. – 222 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 367 с.

Кремень В. Г. Вища освіта України і Болонський процес / В. Г. Кремень. – Тернопіль, 2006. – 356 с.

Євтушенко Р. Методичні рекомендації щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного спрямування / Р. Євтушенко // Історія України. Всесвітня історія. – 2012. – № 31. – С. 25–26.

Желіба О. В. Новітня історія в запитаннях, завданнях, документах, графіках, діаграмах, схемах, таблицях. 10-11 кл. / О. В. Желіба, С. М. Кропив’янський. – Н., 2001. – С. 166.

Закони України. Освіта в Україні: Збірник законодавчих і нормативних актів. – К., 2009. – 176 с.

Крижко В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою / В. Крижко, І. Мамаєва. – К., 2005. – 148 с.

Решетов С. Засоби умовної наочності як ефективний чинник засвоєння базового змісту програм з історії / С. Решетов // Історія України. – 2005. – № 38. – С. 28.

Пометун О. Методика навчання історії в школі / О. Пометун, Г. Фрейман. – К., 2005. – 318 с.

Скаткин М. Н. Совершенствование процесса обучения / М. Н. Скаткин. – М. : Высшая школа, 1971. – 149 с.

Сотниченко В. М. Дидактичні основи структурування знань з історії в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання історії» / В. М. Сотниченко. – К., 2000. – 29 с.

Худобець О. Схеми і таблиці на уроках історії / О. Худобець // Історія України. – 2009. – № 2–3. – С. 18–22.

Худобець О. Опорні графічні схеми на мультимедійному уроці / О. Худобець // Історія України. Всесвітня історія. – 2011. – № 19. – С. 32.
Published
2013-03-29
How to Cite
Andriyevska, V. (2013). Structuring of Educational Material on Discipline «World History» in Higher Education Institutions ofI- II Accreditation Levels. Pedagogical Discourse, (14), 11-15. Retrieved from https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/article/view/403